Εκτύπωση

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες της 18-10-2022, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής :

 

Πρόεδρος :         Γρηγόρης Νικήτας

Αντιπρόεδρος :  Θέμης Δαλέζιος

Γραμματέας :     Βάϊος Ντίνας

Ταμίας :              Νίκος Αρβανίτης

Έφορος :             Γιάννης Κανδυλιώτης   

Μέλη :                 Νίκος Κοντοσώρος

                             Μανόλης Χατζάκης

 

Μέλη της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφαλιστών είναι οι συνταξιούχοι του επικουρικού μας ταμείου ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Η Ένωση είναι ό ένας από τους 3 ιδρυτικούς φορείς του επικουρικού μας, το 2013 ως ΝΠΙΔ, μαζί με την ΟΑΣΕ (εργαζόμενοι) και την ΕΑΕΕ (εργοδότες). 

Ορίζει τα 2 από τα 9 μέλη του ΔΣ του Επικουρικού μας. Σήμερα στο ΔΣ εκπροσωπείται από τα μέλη της Γιάννη Πολίτη και Σπύρο Λευθεριώτη. Επίσης, ορίζει τα 20 από τα 90 μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Επικουρικού.