Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

ds

Πρόεδρος                   :  Γρηγόρης  Νικήτας

Αντιπρόεδρος             :  Θέμης Δαλέζιος

Γεν. Γραμματέας        :  Νίκος Αρβανίτης

Ταμίας                          :  Νίκος Αρβανίτης

Έφορος                         :  Γιάννης Κανδυλιώτης

Μέλη                             :  Νίκος Κοντοσώρος

                                          Μανώλης Χατζάκης

 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Βασίλης Βασιλόπουλος

Μέλη: Κατερίνα Παναγιωτοπούλου

Λίλυ Τραιναταφύλλου