Εκτύπωση

Εγγραφή νέου μέλους

Ὀνομ/νυμο: *
Αρ. Μητρώου Συνταξιούχου στο ΤΕΑ ΕΑΠΕ: *
Διέυθυνση: *
Τηλεφωνο/ email: *
Γρἀψτε την λέξη που βλέπετε για επιβεβαίωση:
Επιθυμώ να εγγραφώ ως μέλος στην ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ και σας εξουσιοδοτώ να παρακρατείτε από τη σύνταξή μου ετησίως το ποσό των 5 € , το οποίο και θα αποδίδεται στην ανωτέρω ΄Ενωση. *