Εκτύπωση

Γεν. Συνέλευση 10.12.2015

Συνάδελφοι,

                        Στις 10-12-2015 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση. Παραβρέθηκαν μετά από πρόσκληση μας εκπρόσωποι της Ε.Α.Ε.Ε. ενώ δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος του ΤΈΑΕΑΠΑΕ , ο δε πρόεδρος του έστειλε επιστολή πως απουσίαζε στο εξωτερικό.

            Ο πρόεδρος μας έκανε σύντομη ιστορική αναφορά και ενημέρωσε τα μέλη ότι συμμετείχε στη συνάντηση που έγινε 1-12-2015 μετά από πρόσκληση της Ε.Α.Ε.Ε , όπου συμμετείχε και το Δ.Σ. του ΤΕΑΕΑΠΑΕ, κάνοντας αναφορά στη πρόταση που έκανε στα δύο άλλα συμμετέχοντα συνιδρυτικά μέλη η Ε.Α.Ε.Ε.    Γιαυτό κάλεσε στο βήμα τη Κα Αντωνάκη Μαργαρίτα να επαναλάβη τη πρόταση   ως εκπρόσωπος απεσταλμένη της Ε.Α.Ε.Ε. στη Γενική μας Συνέλευση.

            Η Κα Αντωνάκη επανέλαβε τη πρόταση που έγινε και έχει ως εξής. Ενώ εκκρεμούν πολλά θέματα να γίνουν στο Ταμείο και δεν έχει συμφωνηθεί κάτι που να καλύψει τις εργοδοτικές εισφο      ρές για το 2016 και στη συνέχεια, η Ε.Α.Ε.Ε. αποφάσισε να πληρώσει εργοδοτικές εισφορές 6% επί   της συνολικής μισθοδοσίας συν 3% επ΄αυτής για 2-3 έτη,  μέχρι να οριστικοποιηθεί η ορθή διαχείρι    ση του Ταμείου, χωρίς να απομειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία 6μελούς επιτροπής τεχνοκρατών δύο από κάθε συνιδρυτή που θα μελετήσει αναλογιστι     κή μελέτη πάνω στη πρόταση, θα προτείνει ανασύνθεση του Διοκ. Συμβουλίου , ώστε κανένα μέρος    να έχει τη πλειοψηφία εξ αρχής και να παράγεται αυτή εσωτερικά ανά εξεταζόμενο θέμα και να προτείνει μετατροπή του Ταμείου σε αμιγώς κεφαλαιοποιητικό επαγγελματκό με ατομικές μερίδες   όπως το καταστατικό του ορίζει.

Η γενική συνέλευση ενημερώθηκε για την απόφαση του Δ.Σ. να εκπροσωπηθούμε στην επιτροπή από δυο καταξιωμένα στελέχη της αγοράς συνταξιούχους για να συμμετέχουν στην επεξεργασία της πρότασης και ήδη άρχισαν οι εργασίες.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από κάθε πλευρά θα επικρατήσει η συναντίληψη της υπευθυνότη τας και εντιμότητας να μην επιχειρηθεί από κανένα μέρος η απομείωση των δικαιωμάτων κανενός άλλου μέρους και το Ταμείο μας να αποτελεί φάρο του Γ΄ πυλώνα ασφάλισης.

Παρακαλούμε να είστε συσπειρωμένοι στην Ένωση μας για τις νόμιμες διεκδικήσεις μας και   με αυτή την ενημέρωση να απευθύνουμε ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος σε σας και τις οικογένειες σας.

 

                                                Το Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστών & Ασφ. Υπαλ/λων