Εκτύπωση

ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093/12

ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093/12

(γνωστή και ως ΗΔΙΚΑ)

Σύμφωνα με το νόμο αυτό αθροίζονται (α) το υπόλοιπο της κύριας σύνταξης όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση των άλλων λεγόμενων «μνημονιακών» κρατήσεων και (β) η επικουρική σύνταξη. Στο σύνολο που προκύπτει υπολογίζονται κρατήσεις, ως εξής :

  • Αν το συνολικό αυτό ποσό είναι από 1.000,00 ευρώ έως και 1.500,00 ευρώ τότε το σύνολο του ποσού μειώνεται κατά 5%.  Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
  • Αν το συνολικό αυτό ποσό είναι από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ τότε το σύνολο του ποσού μειώνεται κατά 10%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
  • Αν το συνολικό αυτό ποσό είναι από 2,000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, τότε το σύνολο του ποσού μειώνεται κατά 15%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
  • Αν το συνολικό αυτό ποσό είναι από 3.000,01 ευρώ και άνω, τότε το σύνολο του ποσού μειώνεται κατά 20%. Το ποσό που απομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Ο νόμος ψηφίστηκε το 2012 και έχει ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης στέλνουν τα ποσά των συντάξεων κάθε συνταξιούχου στην ΗΔΙΚΑ (Δημόσια Εταιρία). Η ΗΔΙΚΑ αθροίζει την κύρια και την  επικουρική, βλέπει το σύνολό τους σε ποια από τις πιο πάνω κατηγορίες ποσοστού κράτησης ανήκει (0%, 5%, 10% κλπ) και κάνει τον υπολογισμό των κρατήσεων.

Το δικό μας Επικουρικό Ταμείο τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013, με την παλιά του μορφή, ως όφειλε, έστειλε τα ποσά των συντάξεων μας στην ΗΔΙΚΑ. Το Μάρτιο 2013 έγινε επαγγελματικό ταμείο. Συνέχισε όμως να στέλνει τα ποσά των συντάξεων μέχρι και τον Νοέμβριο 2013 οπότε και διευκρινίστηκε ότι δεν υπάγεται στο νόμο αυτό. Επομένως για 9 μήνες η ΗΔΙΚΑ άθροιζε στην κύρια σύνταξή μας και την επικουρική. Με βάση το άθροισμα αυτό έκανε τον υπολογισμό της κράτησης.  

 

Λάθος υπολογισμός κράτησης υπάρχει ΜΟΝΟ στη περίπτωση που η κύρια σύνταξή (πάντα μετά την αφαίρεση των άλλων «μνημονιακών» κρατήσεων) από μόνη της ανήκει σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες αλλά όταν προστεθεί και η επικουρική ανήκει σε κατηγορία με μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης (π.χ. κύρια 900 δεν έχει κράτηση, κύρια 900 συν επικουρική 250, σύνολο 1150, τότε έχει κράτηση 5%).

 

Συμπερασματικά :

1)     Ο υπολογισμός της κράτησης για την κύρια σύνταξη, από τον Δεκέμβριο 2013 και μετά, είναι ορθός.

2)     Δεν αφορά καθόλου η περίπτωση αυτή όσους βγήκαν στη σύνταξη από το Δεκέμβριο 2013 και μετά.

3)     Για το διάστημα Μαρτίου 2013 -  Νοεμβρίου 2013 (για 9 μήνες) υπάρχει λάθος υπολογισμός στην κράτηση της κύριας σύνταξης αλλά όπως εξηγήσαμε πιο πάνω όχι για όλους τους συνταξιούχους.

4)     Το μέγιστο ποσό του λάθους για κατηγορίες συνταξιούχων που λάμβαναν την ανωτάτη σύνταξη είναι έως 900 ευρώ, συνολικά, για τους 9 μήνες του 2013.  

5)     Όσοι λαμβάνουν περισσότερες κύριες και επικουρικές συντάξεις θα πρέπει να εξετάσουν τι ισχύει με τη περίπτωσή τους.