Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019 - ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός χωρίς ψήφους κατά, λευκά, αποχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

 1.   Για το Επικουρικό Ταμείο
 2.   Για τις επικουρικές συντάξεις
 3.   Ανασύνθεση Δ.Σ.
 4.   Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 5.   Ενημέρωση συλλόγων και εκπροσώπων για το Επικουρικό
 6.   Συνεργασία με συλλόγους
 7.   Οικονομική κατάσταση της Ένωσης
 8.   Για τα αναδρομικά των συντάξεων

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 1.     Για το Επικουρικό Ταμείο

Όπως σας είναι γνωστό εμείς οι συνταξιούχοι συμμετέχουμε στην 9μελή διοίκηση του ταμείου με 2 εκπροσώπους μας που ορίζονται από τη Ένωση Συνταξιούχων (ΕΣΑ). Οι εκπρόσωποί μας έχουν στενότατη συνεργασία με το ΔΣ της Ένωσής μας και ουσιαστική παρουσία στο ΔΣ του Επικουρικού.

Οι σχέσεις των 3 εταίρων του ταμείου δηλαδή εργαζόμενοι (ΟΑΣΕ), εργοδότες (ΕΑΕΕ) και συνταξιούχοι (ΕΣΑ) που πέρασαν από αρκετές δύσκολες και πολλές φορές όχι επιθυμητές καταστάσεις είναι από καιρό πλέον, αρμονικές και υπάρχει συνεργασία σε όλα τα θέματα με στόχο τις ομόφωνες αποφάσεις στο ταμείο. Αυτό προφανώς το καταγράφουμε στα θετικά ενός ώριμου τρόπου διοίκησης. 

Το ταμείο μας εποπτεύεται από α) το Υπουργείο Εργασίας, για θέματα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης  β) την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για τα οικονομικά του αποτελέσματα και τη πορεία του γ) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επενδύσεις του. Έχει εναρμονιστεί πλήρως με το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες που ισχύουν για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει Επενδυτική Επιτροπή με ισχυρό ρόλο και σημαντική ανεξαρτησία από το ΔΣ.

Από τα πιο πάνω μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι πολλά από θέματα που συζητούνται στο ταμείο ξεφεύγουν από τα συμβατικά θέματα της καθημερινής διαχείρισης και της έκδοσης συντάξεων. Είναι πολύ εξειδικευμένα και απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, μελέτη και προσοχή. Η Ένωσή μας έχει ζητήσει κατ΄ επανάληψη τη βοήθεια και τη συνδρομή εργαζομένων και συνταξιούχων που γνωρίζουν τα αντίστοιχα θέματα

Συμπερασματικά, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για τη πορεία του Επικουρικού μας.

     

 1. 2.     Για τις επικουρικές συντάξεις

Συχνά δεχόμαστε την ερώτηση αν θα μειωθούν ή θα αυξηθούν οι επικουρικές μας συντάξεις. Θα σας εξηγήσουμε από τι επηρεάζονται οι συντάξεις μας.

Ποιος αποφασίζει για τις συντάξεις ; Το ΔΣ του ταμείου, όχι το Υπουργείο.

Με ποιο κριτήριο ; Τα αποτελέσματα της ετήσιας αναλογιστικής μελέτη η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Τι επηρεάζει τα αποτελέσματα τις μελέτης ; Η ετήσια οικονομική κατάσταση του ταμείου.

Συμπέρασμα : οι συντάξεις μας δεν είναι εγγυημένες και δεδομένες.

Οι συντάξεις μας εξαρτώνται από :

 • Τη διατήρηση και αύξηση των υπαλλήλων του κλάδου αλλά και των αμοιβών τους. Οι εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών υπολογίζονται επί της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Η απασχόληση στις ασφαλιστικές «ενοικιαζόμενου» προσωπικού (δεν ασφαλίζονται στο δικό μας επικουρικό), αντί κανονικού, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εισφορών. 
  • Τη διατήρηση και κυρίως την αύξηση της παραγωγής των εταιριών, μιας και οι εργοδότες εισφέρουν και ποσοστό επί της παραγωγής ασφαλίστρων.
  • Τις αποδόσεις των επενδύσεων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Αυτές επηρεάζονται από το καλό ή κακό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς.    

 

 1. 3.     Ανασύνθεση Δ.Σ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Οκτώβριο 2018 είναι : 

Πρόεδρος                   :  Γρηγόρης  Νικήτας

Αντιπρόεδρος             :  Άγγελος  Νικολάου

Γεν. Γραμματέας         :  Γιάννης  Κανδυλιώτης

Ταμίας                         : Βάϊος  Ντίνας

Έφορος                       : Θέμης Δαλέζιος

Μέλη                           : Παναγιώτης  Αγιασματζής,                          

                                      Δημήτρης  Φλεβάρης

Είχε προηγηθεί η παραίτηση, για προσωπικούς λόγους, του σ. Σωτήρη Οικονόμου που τον διαδέχθηκε ο σ. Θέμης Δαλέζιος.

 

 1. 4.     Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Ανεξάρτητα των αρχικών αντιρρήσεων και επιφυλάξεων οφείλουμε να διαχειριστούμε τη σημερινή κατάσταση προς όφελος του ταμείου μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου μας (σήμερα περίπου 1,5% των επενδύσεών του). Μας ενδιαφέρει η καλή και κερδοφόρα πορεία της.   

Η Επιτροπή Επενδύσεων του Ταμείου αξιολογεί θετικά τη σημερινή πορεία της τράπεζας.

Η άποψή μας για την εκπόνηση (εκ μέρους του ταμείου) σχεδίου για το τι επιθυμούμε να κάνουμε στη συνέχεια με την επένδυση αυτή έχει γίνει αποδεκτή και είναι στον άμεσο προγραμματισμό του ταμείου.     

Είχαμε επισημάνει ότι απαιτείται ισχυρή και επαγγελματική στα τραπεζικά διοικητική ομάδα. Προς τη κατεύθυνση αυτή είναι και η πρόσφατη πρόσληψη νέου Διευθύνοντα Συμβούλου αλλά και η αξιολόγηση του στελεχιακού της δυναμικού.  

 

 1. 5.     Ενημέρωση συλλόγων και εκπροσώπων για το Επικουρικό

Θεωρούμε ορθό, όσο το δυνατόν, όλο και περισσότεροι να έχουν εις βάθος γνώση των θεμάτων το Επικουρικού μας. Για το σκοπό αυτό οργανώσαμε ειδική παρουσίαση την οποία παρακολούθησαν τα μέλη των ΔΣ της Ένωσης και των 3 εταιρικών συλλόγων συνταξιούχων, οι 2 εκπρόσωποί μας στο ΔΣ του ταμείου, οι 20 εκπρόσωποί μας 90μελές Γενικό Συμβούλιο του ταμείου και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην ΑΓΣΣΕ. Εκεί πραγματοποιήθηκε λεπτομερής παρουσίαση των θεμάτων που απασχολούν το Επικουρικό, τον τρόπο διοίκησης, το μηχανισμό επενδύσεων, τις σχέσεις με τους φορείς εποπτείας (Υπουργείο, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, τη πορεία ανακεφαλαιοποίησης, τους ατομικούς λογαριασμούς κλπ.

Ο κύκλος ενημέρωσης θα διευρυνθεί και με συνταξιούχους μας που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αντιμετωπίζουμε.

 

 1. 6.     Συνεργασία με συλλόγους

Είμαστε μέλος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας και από κοινού και με άλλους συλλόγους συνταξιούχων προσφύγαμε δικαστικά κατά νόμων που προβλέπουν κρατήσεις στις συντάξεις μας.

Στο χώρο των συνταξιούχων ασφαλιστικών υπαλλήλων και ασφαλιστών λειτουργούν 3 εταιρικοί σύλλογοι συνταξιούχων (Αγροτικής, Εθνικής, Φοίνικα). Είμαστε σε σταθερή συνεργασία μαζί τους και έχουμε πραγματοποιήσει  κοινές συνεδριάσεις για τα θέματα των αναδρομικών κρατήσεων.

 

 1. 7.     Οικονομική κατάσταση Ένωσης

Η Ένωση αποτελεί έναν από τους 3 εταίρους του Επικουρικού μας. Χρειαζόμαστε την ύπαρξή της. Χρειαζόμαστε να έχει την απαραίτητη οικονομική ευρωστία για να μπορεί να καλύψει τη καθημερινή λειτουργία της και να την αναβαθμίσει. Επίσης για να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο ΔΣ του ταμείου η ίδια και οι εκπρόσωποί της σε αυτό, υπάρχει η ανάγκη από υποστήριξη σε επενδυτικά, οικονομικά, αναλογιστικά και νομικά θέματα. Η αφιλοκερδής υποστήριξη φίλων και συναδέλφων δεν επαρκεί.      

Τα έσοδά της προέρχονται από τις συνδρομές που αντιστοιχούν σε συνδρομές των 5 ευρώ, 1.000 περίπου μελών από τα 6.500. Τα έσοδα αυτά  επαρκούν μόνο για τις ήδη μειωμένες λειτουργικές ανάγκες, τη νομική μας υποστήριξη και την ετήσια συνέλευση (αίθουσα, εκτύπωση και αποστολή της πρόσκλησης με το ταχυδρομείο).

Η ριζική αντιμετώπιση είναι η είσπραξη της ετήσιας συνδρομής μέλους να γίνεται μέσω του Επικουρικού και για όσους όμως συναινέσουν. Το ταμείο ξεπέρασε τα νομικά προβλήματα και ετοιμάζει την μηχανογραφική εφαρμογή. Θα αποστείλουμε στα μέλη μας το έντυπο «εξουσιοδότησης  είσπραξης της συνδρομής». Η ανταπόκριση θα φανεί από το πόσα μέλη θα το επιστρέψουν υπογραμμένο.

 

 1. 8.     Για τα αναδρομικά των συντάξεων

Για την επικουρική μας σύνταξη :

Οι δικαστικές αποφάσεις για τις κρατήσεις και τα δώρα δεν αφορούν την επικουρική μας σύνταξη. Όπως έχουμε αναλύσει και σε παλαιότερα ενημερωτικά σημειώματα το Επικουρικό μας Ταμείο, τον Μάρτιο του 2013 μετατράπηκε σε επαγγελματικό ταμείο. Είναι ΝΠΙΔ, αυτοδιοικούμενο, και χωρίς επιδότηση από το κράτος.

Για την κύρια σύνταξή μας :

Έχει γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης (Νόμος Κατρούγκαλου) και ισχύει από τη αρχή του έτους. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τη νέα σύνταξή μας μιας και ο ΕΦΚΑ δεν έχει αναρτήσει, αν και όφειλε, τα σχετικά μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα.  

Ενημερώσαμε, με αναλυτικό σημείωμα, τα μέλη μας για το θέμα των αναδρομικών στις κύριες συντάξεις μας. Αναφέραμε την γνώμη των νομικών μας συμβούλων και με βάση αυτή τους προτείναμε ενέργειες επισημαίνοντας ότι ήταν στη προσωπική απόφαση του κάθε συναδέλφου το τι τελικώς θα πράξει.  Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι πιο σύνθετο από ότι φαίνεται ή παρουσιάζεται. Οι περιπτώσεις δεν είναι όλες ίδιες  και οι πιθανές διεκδικήσεις εξαρτώνται και από το ύψος της σύνταξης. 

Οπωσδήποτε όμως ο δρόμος για να διεκδικήσει κάποιος τις κρατήσεις και τα δώρα είναι η προσφυγή και τα δικαστήρια είναι τα αρμόδια να κρίνουν.

Η απόφαση προφανώς είναι δική σας. Να αποφασίσετε τα επόμενα βήματά σας αφού συμβουλευτείτε το νομικό της επιλογής σας διερευνώντας σε κάθε περίπτωση το σχετικό κόστος τόσο της προσφυγής στο πρωτοδικείο όσο και της προσφυγής στο εφετείο.