Εκτύπωση

Παροχές

Συνάδελφοι/ σες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Επικουρικό μας Ταμείο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ,  με την νέα του πλέον νομική μορφή ως ΝΠΙΔ, ήλθε σε συνεννόηση με δύο ομίλους (ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΥΓΕΙΑ) που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Έτσι εξασφαλίστηκαν,  πληθώρα ΔΩΡΕΑΝ παροχών καθώς και σημαντικών εκπτώσεων σε περίπτωση νοσηλείας ή εξειδικευμένων εξετάσεων. Οι παροχές αφορούν τους εργαζόμενους  και τους συνταξιούχους, ασφαλισμένους του Ταμείου και μέλη των οικογενειών τους και θα παρέχονται από τις μονάδες των παραπάνω ομίλων στην Αθήνα.

Τα προγράμματα παροχών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΑΣΕ (www.oase.gr).  Επίσης έχει ζητηθεί (λόγω αδυναμίας δημοσίευσης προς το παρόν στο site του Ταμείου) να αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες των συλλόγων εργαζομένων, των συνταξιούχων και της ΕΑΕΕ.

Η παραπάνω εξέλιξη προήλθε μετά από την σημαντική πρωτοβουλία και τις σχετικές συνεννοήσεις των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας, οι οποίοι είναι και εκπρόσωποι των εργαζομένων στην διοίκηση του Ταμείου, με τους παραπάνω ομίλους, στα πλαίσια στήριξης των μελών της σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Η προσπάθεια αυτή υιοθετήθηκε και από το Ταμείο με τα παραπάνω αποτελέσματα και την θεωρούμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην βελτίωση των υπηρεσιών του Ταμείου μας μετά την ανεξαρτητοποίησή του.
Οι εκπρόσωποι της ΟΑΣΕ στο Ταμείο διερευνούν τρόπους παροχής ανάλογων υπηρεσιών και σε εγκαταστάσεις της περιφέρειας.

Τα προγράμματα παροχών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (Υγεία & Μετροπόλιταν)

(Πληροφορίες δίνονται και από την Γραμματεία της ΟΑΣΕ στο τηλ 210-3616572)